Địa chỉ: 326/1 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.35350139

Email: labohvn@gmail.com

Facebook: HVN Dental Lab